ReadyPlanet.com
dot dot
Activities of the site

หลักการและเหตุผล

 

 ตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการส่งเสริม-สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตโดยคนไทย  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของตนเอง และความพร้อมในการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมไทย เพื่อเป็นเวทีให้แก่ผู้ประกอบการไทยได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตน และเผยแพร่ผลงานเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่ตลาดโลก

       

Business Matching Channel     จะเชิญผู้ประกอบการมาพบปะกับผู้ใช้ใน    รายการ   Business Matching    และผู้ที่สนใจซื้อเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติของผู้ประกอบการในแต่ละบริษัท ซึ่งการจัดสัมมนาในแต่ละครั้ง จะทำให้ทราบถึงแนวโน้ม  และความเคลื่อนไหวของวงการธุรกิจไทย, เทคโนโลยีใหม่ๆจากภาคผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย   หรือรายการ สุดยอดธุรกิจ ที่จะนำเอาความรู้ เทคโนโลยีและสิ่งต่างๆ ให้ผู้ซื้อ มั่นใจถึงศักยภาพต่าง ๆ  ของอุตสาหกรรมนั้น ๆ  หรือรายการจับกระแสธุรกิจไทย  ความคาดหวังและความคิดเห็นรวมถึงการเสนอแนะ   และมุมมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้ เกิดความตื่นตัว   และนำไปสู่การพัฒนาสู่ความเป็นสากลได้

 

ประเภท Business Matching Channel  

 

1.  One  Market  Plus     เป็นช่องทางสำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจใหม่   

2.  นิตยสารโลกการค้า  Commercial  World     คลังสมองของนักธุรกิจรุ่นใหม่ 

    Asean  Business  World   ป็นตลาดซื้อ –  ขาย  ระหว่างประเทศ   การนำเข้าและ

     ส่งออกสินค้า   การบริหารจัดการสมัยใหม่   ซึ่งมีประเทศในกลุ่ม อาเซียน  10 ประเทศ

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไทยให้ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ภายในประเทศ 

    และต่างประเทศ

2. เพื่อขยายความต้องด้านการประชาสัมพันธ์สู่ทุกระดับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้

    มากขึ้น เพื่อให้เกิดแรงผลักดันให้เกิดการลงทุนในการสร้างตลาด พัฒนาเทคโนโลยี

    บุคคลากร เพื่อพร้อมเป็นอุตสาหกรรมยุทธ์ศาสตร์ของประเทศ

3. เพิ่มความต้องการที่จะซื้อ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์

    ใหม่ ๆ ที่นำไปใช้ได้จริงในแต่ละรายกลุ่มอุตสาหกรรม

4. เพื่อสร้างเครือข่ายวงการอุตสาหกรรมไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

1.  กลุ่มผู้ประกอบการ  บุคคลากรในสายงาน และบุคคลที่สนใจรับทราบถึงผลิตภัณฑ์  

     และบริษัท  ที่มีอยู่ในตลาด และเกิดการบอกต่อ

2.  กระตุ้นความต้องการใช้ของที่ผลิตโดยคนไทย สู่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ

     เอกชน และต่างประเทศ

3.  เกิดการจับคู่ธุรกิจ ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่าง ๆ กับผู้ประกอบการ

4.  มีกิจกรรมบริการแก่บริษัทที่ร่วมโครงการ  และเกิดประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่ ต้องการนำความรู้ไปใช้ในบริษัท หรือองค์กร

 

 

 

รายการ   Business  Matching   11.00-12.00  น.

                       ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์     ทาง  One  Channel   

 

ช่วงที่ 1

Business Matching Report

5

ช่วงที่ 2

Busilink talk

15

ช่วงที่ 3

Business  Matching  Idia

10

ช่วงที่ 4

Business  Matching  Talk

15

 

รูปแบบรายการ

 

แบ่งเป็น 4 ช่วง

ช่วงที่  1   Business Matching Report   5 นาที

                รายงานข่าวธุรกิจที่รายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจในประเทศน่าสนใจในประเทศ

 

ช่วงที่  2   Busilink talk   15  นาที

                Interview สินค้า โดยนำเข้าด้วยการบอกเล่าความเป็นมาสั้นๆ 1 นาทีก่อนนำเข้าสัมภาษณ์ และปิดท้ายด้วยรายละเอียดหรือประโยชน์บางส่วนของสินค้า

 

ช่วงที่  3   Business  Matching  Idia  10 นาที

                ช่วงการค้นหาสินค้าและธุรกิจที่น่าสนใจ  และให้ข้อมูลไอเดียทางธุรกิจหรือสินค้าใหม่ๆ 

 

ช่วงที่  4   Business  Matching  Talk   15 นาที

Interview สินค้า โดยนำเข้าด้วยการบอกเล่าความเป็นมาสั้นๆ 1 นาทีก่อนนำเข้าสัมภาษณ์ และปิดท้ายด้วยรายละเอียดหรือประโยชน์  บางส่วนของสินค้า

 

Business  Matching      สามารถรับชมได้ทางช่อง     One  Channel                ออกอากาศผ่านเครือข่ายจานดาวเทียม   PSI   ที่มีผู้ติดตั้งกว่า 5.5 ล้านครัวเรือน  และมีอัตราการขยายฐานผู้ชมที่รวดเร็วมาก เป็นช่องที่ให้ชมฟรี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ครอบคลุมการรับชมไป

สู่ประเทศ 22 ประเทศในโซเอเชีย เป็นช่องที่มีรายการหลากหลายประเภท เช่นรายการเด็ก กีฬารวมทั้งการถ่ายทอดสดกิจกรรมและกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม

 

       One  Channel        สามารถรับชมได้ในระบบเคเบิ้ลท้องถิ่นใกล้บ้านคุณหรือจานรับดาวเทียมระบบ   C-Band     โดยตั้งความถี่   ดังนี้

Frequency : 3545

Symbol Rate : 2222   

Polarity : V

 

วิธีรับชม ช่อง  One  Channel        

      

1.ติดตั้งจานรับดาวเทียมระบบ C-Band

2. เคเบิ้ลท้องถิ่นใกล้บ้านคุณ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

1. จานดาวเทียมระบบ  C-Band   มีบ้านพักอาศัยคอนโด   อพาร์ทเม้นท์   ที่ติดตั้งจานชนิดนี้   

    ประมาณ 5,500,000  ครัวเรือน

2. สมาชิกเคเบิลทีวีท้องถิ่นมีผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียน  458 ราย    มีสมาชิกโดยรวม

    ประมาณ  3,540,300  ครัวเรือน

3. Web site  www.onechannel.co.th

 

สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจใหม่ หรือกำลังหาช่องทางประชาสัมพันธ์เพิ่มในธุรกิจ

 

ทำธุรกิจใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งต้องคิดถึงค่าใช้จ่าย ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโฆษณา ไหนจะเรื่องจัดจ้างพนักงาน ประกันสังคม แล้วถ้าลงทุนไปแล้วไม่คุ้มค่า เงินที่ลงทุนไปกับธุรกิจก็ไม่ได้คืน  เราช่วยท่านได้     ด้วยบริการ  Front  Office  ซึ่งเปรียบเสมือนกับสำนักงานอีกแห่งของท่าน โดยท่านไม่ต้องจ้างพนักงานใหม่ ไม่ต้องจัดงบโฆษณาเพิ่มเติม       ไม่ต้องจัดเตรียมแผนงานที่วุ่นวาย 

ให้มืออาชีพอย่างเรา    จัดการลดความเสี่ยงกับค่าใช้จ่ายสำนักงานถูกกว่า ดีกว่า ได้ผลกว่า

รอให้ธุรกิจมั่นคงก่อนดีกว่า แล้วค่อยควักกระเป๋าลงทุนอย่างเต็มที่

 

ประเภทสินค้าของ   One  Market  Plus           

                               

1. Health  &  Beauty                  สินค้าประเภทเพื่อสุขภาพและความสวยงาม

2. Fashion  &  Accessories     สินค้าประเภท  เสื้อผ้า , เครื่องประดับ , ของเล่นที่กำลังนิยม

3. Home &  Decor                        สินค้าประเภท  ก่อสร้างบ้าน , อุปกรณ์ตกแต่งภายใน

4. Travel  & Service                   สินค้าประเภท  การบริการด้านต่างๆ เช่น โรงแรม , การท่องเที่ยว  ร้านอาหาร ,   การศึกษา  , Training

5. Auto & Car                                 สินค้าประเภท  เกี่ยวกับรถ 

6. Technology                สินค้าประเภท  ไอที  และ อิเล็กทรอนิคส์ 

7. Industrial                                    สินค้าประเภท   โรงงาน , อุตสาหกรรม

8. Green  Energy                       สินค้าประเภท การเกษตร  การประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

9. Otop & Sme                            สินค้าส่งเสริมชุมชน  สมาคม  Otop และ ชิ้นงาน Handmade

10. Franchise                                   สินค้าประเภท  ธุรกิจ  Franchise  ต่างๆ 

 

รูปแบบการบริการ One  Market  Plus

 

แบบที่ 1      ลงโฆษณาทีวีพร้อมเลขาส่วนตัว  ค่าบริการเดือนละ 50,000.-      

สิ่งที่จะได้รับ

1. ลงโฆษณาในช่องฟรีทีวี   1 นาทีต่อเดือน  ราคาสปอตโฆษณาตั้งแต่   80,000 – 150,000  บาท /

    1  นาที   (ตามเอกสารแนบ)

2. Talk พร้อม  tie inในรายการ Business Matching อย่างน้อย  1 ครั้งต่อเดือน  ความยาว  15 นาที   ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น.  ทางช่อง  One  Channel

3. จัดทำสปอตโฆษณา  1   เวอร์ชั่น   ความยาว  15  วินาที

4. ออกอากาศโฆษณา   อย่างน้อยเดือนละ 8 ครั้ง ๆ ละ 15 วินาที

5. โดย ONE MARKET PLUS   จะแบ่ง  GP  จากสินค้าที่ขายให้กับลูกค้า   60   เปอร์เซ็นต์

สมัครวันนี้ ทดลองใช้บริการ ฟรี 1 เดือน  (ทำสัญญาไม่น้อยกว่า 3 เดือน)

 

 

แบบที่ 2      บริการโฆษณาแบบเหมาจ่าย เดือนละ 30,000.- บาท   สำหรับผู้ที่มองความคุ้มค่า

สิ่งที่จะได้รับ

1. Talk พร้อม tie inในรายการ Business Matching อย่างน้อย  1 ครั้งต่อเดือน  ความยาว  15 นาที   ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 11.00-12.00 น.  ทางช่อง  One  Channel

2. จัด Road Show ออกบูธทั่วประเทศตามความเหมาะสม    ซึ่งทางท่านจะต้องสนับสนุนสินค้าในการออกบูธ โดยได้รับส่วนลดค่าเช่าบูธ 50  เปอร์เซ็นต์

3. โดย ONE MARKET PLUS  จะแบ่ง GP จากสินค้าที่ขายให้กับลูกค้า  50  เปอร์เซ็นต์

สมัครวันนี้ ทดลองใช้บริการ ฟรี 1 เดือน  (ทำสัญญาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 

แบบที่ 3      บริการฝากขายและทำการตลาดสินค้า  ไม่เสียค่าบริการรายเดือน

บริการนี้เหมาะสำหรับผู้   ที่ไม่รู้ว่าจะขายสินค้า/บริการอย่างไร  ขายไม่ออก  ไม่มีตลาด ไม่อยากลงทุนโฆษณาหรือ  สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก  
           1. Talk  พร้อม  tie in ในรายการที่จัดให้ได้ตามความเหมาะสม 

           2. จัด Road Show ออกบูธทั่วประเทศตามความเหมาะสมของยอดขายที่เกิดขึ้น

ทางบริษัทฯ ยินดีลงทุนโฆษณาให้กับสินค้า/บริการ ของท่าน ทุกชนิด    ตามความเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
           *บริษัทฯ จะพิจารณาผลประโยชน์ในการร่วมลงทุน     คิดเป็นร้อยละ โดยพิจารณาจากราคาขาย ความน่าสนใจ ความแปลกใหม่         และความต้องการของตลาดในแต่ละชนิดสินค้า/บริการ  ซึ่งทางบริษัทฯ จะแบ่ง GP   สูงสุด   60  เปอร์เซ็นต์   ของราคาขาย   แล้วแต่ประเภทของสินค้าหรือบริการ   

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 

1.  บริการให้ข้อมูลธุรกิจและประสานงานแก่ลูกค้าเบื้องต้น

2.  เป็น call center ปิดการขายสินค้าทางโทรศัพท์

3.  One market Plus จะรับสินค้าที่น้ำหนักไม่เกิน  1 kg   พร้อมส่งให้ลูกค้า

4.  One market Plus จะขายสินค้าที่มีราคาขายสินค้าไม่ต่ำกว่า SET ละ 1,000 บาท

5. ให้ข้อมูลลูกค้าและวิเคราะห์ตลาดร่วมกันเพื่อวางแผนการตลาดสินค้าต่อไปในอนาคต

 

การให้บริการทุกแบบ ท่านจะได้รับ

 

1. ร่วม Talk  และ  Tie  in  ในรายการพร้อมออกอากาศ ( รวมค่า  Air time )

2.  บริการให้ข้อมูลธุรกิจและประสานงานแก่ลูกค้าเบื้องต้น

3.  บริการเสนอขายและปิดการขายเสมือนสำนักงานของท่าน

4.  บริการ Call Center

 

แบบที่ 3      บริการฝากขายและทำการตลาดสินค้า  ไม่เสียค่าบริการรายเดือน

บริการนี้เหมาะสำหรับผู้   ที่ไม่รู้ว่าจะขายสินค้า/บริการอย่างไร  ขายไม่ออก  ไม่มีตลาด ไม่อยากลงทุนโฆษณาหรือ  สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก  
           1. Talk  พร้อม  tie in ในรายการที่จัดให้ได้ตามความเหมาะสม 

           2. จัด Road Show ออกบูธทั่วประเทศตามความเหมาะสมของยอดขายที่เกิดขึ้น

ทางบริษัทฯ ยินดีลงทุนโฆษณาให้กับสินค้า/บริการ ของท่าน ทุกชนิด    ตามความเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
           *บริษัทฯ จะพิจารณาผลประโยชน์ในการร่วมลงทุน     คิดเป็นร้อยละ โดยพิจารณาจากราคาขาย ความน่าสนใจ ความแปลกใหม่         และความต้องการของตลาดในแต่ละชนิดสินค้า/บริการ  ซึ่งทางบริษัทฯ จะแบ่ง GP   สูงสุด   60  เปอร์เซ็นต์   ของราคาขาย   แล้วแต่ประเภทของสินค้าหรือบริการ   

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 

1.  บริการให้ข้อมูลธุรกิจและประสานงานแก่ลูกค้าเบื้องต้น

2.  เป็น call center ปิดการขายสินค้าทางโทรศัพท์

3.  One market Plus จะรับสินค้าที่น้ำหนักไม่เกิน  1 kg   พร้อมส่งให้ลูกค้า

4.  One market Plus จะขายสินค้าที่มีราคาขายสินค้าไม่ต่ำกว่า SET ละ 1,000 บาท

5. ให้ข้อมูลลูกค้าและวิเคราะห์ตลาดร่วมกันเพื่อวางแผนการตลาดสินค้าต่อไปในอนาคต

 

การให้บริการทุกแบบ ท่านจะได้รับ

 

1. ร่วม Talk  และ  Tie  in  ในรายการพร้อมออกอากาศ ( รวมค่า  Air time )

2.  บริการให้ข้อมูลธุรกิจและประสานงานแก่ลูกค้าเบื้องต้น

3.  บริการเสนอขายและปิดการขายเสมือนสำนักงานของท่าน

4.  บริการ Call Center

 

 

(เอกสารแนบ)

 

1.รายการ “แวะเที่ยววันจันทร์”เป็นการเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ที่น่าสนใจในประเทศไทย

ให้คุณได้เที่ยวอย่างครบรส

ออกอากาศทุกวันจันทร์   เวลา 14.15-14.40  น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ดำเนินรายการโดย     คุณตุ่ม – ชลิต  เฟื่องอารมณ์     คุณแนน – ชลิตา   เฟื่องอารมณ์

สปอตโฆษณานาทีละ  150,000  บาท

 

 2.รายการ “มาดามร้อยเล่มเกวียน” เป็นรูปแบบ แนวเรื่องราววาไรตี้  ความสวยความงาม  รวมทั้งเคล็ดลับดีๆ และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้หญิงยุคสมัยนี้

ออกอากาศทุกวันพุธ  เวลา 10.45 – 11.10 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ดำเนินรายการโดย พิธีกร  คุณโอ๋ - วรมนต์ มุตตามระ    คุณโอปอล์ - ปาณิสรา พิมพ์ปรุ

สปอตโฆษณานาทีละ  150,000  บาท

 

 

3.รายการ “ยิ้มรับตะวัน” รูปแบบรายการวาไรตี้ที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพและนวัตกรรมความงาม

ออกอากาศทุกวันจันทร์   เวลา15.30-15.55  น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

ดำเนินรายการโดย     คุณเปิ้ล - จารุณี  สุขสวัสดิ์

สปอตโฆษณานาทีละ  80,000  บาท

 

 

สิ่งที่ท่านจะต้องจัดส่งให้ทางรายการก่อนวันบันทึกเทป

 

รายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ท่านนำมาเข้าร่วม  Project “ One market   Plus ”

ทั้งหมด  พร้อมทั้งรายละเอียดสินค้าที่ท่านต้องการมานำเสนอในการ Talk  และนำมา   Tie in

ภายในรายการ โดยพิมพ์ส่งมาทาง  Email: bm.channel@hotmail.com   ก่อนที่จะมาบันทึกเทปล่วงหน้า  2 วัน   ที่บริษัท วันเนอร์ กรุ๊ป 95 จำกัด  และนำต้นฉบับมาในวันนัดหมายพบปะพูดคุยกัน มิฉะนั้นแล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดทำข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของท่าน สำหรับให้พนักงาน Call Center เพื่อให้ข้อมูลธุรกิจและประสานงานเบื้องต้นแก่ลูกค้าได้ทันในวันที่ออกอากาศ

 

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

1. ภาพสินค้าหรือบริการพร้อมคุณสมบัติและราคา

2. ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ  Call Center  ไม่น้อยกว่า  1  กระดาษ  A4

 

 

รูปแบบคำถามในการ Talk ( 5W+1H)

 

1. Who                ใครคือลูกค้าของคุณ

2. What               อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการ

3. Where             ลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหน

4. When               เมื่อไหร่ที่ลูกค้าต้องการสินค้า

5. Why                 ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าของคุณ

6. How                สินค้าของคุณจะเข้าถึงใจลูกค้าได้อย่างไร

 

 dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password
bullet Register
dot
dot
dot
Amount : 0 Items
Price : 0.00
bullet View cart
bullet Checkout
dot
dot
www.onergroup.co.th
dot

dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


Copyright © 2019 All Rights Reserved.

Oner Group 95 Company limited
Address : Baan Adamas :  No. 62-64 Soi : Ramintra 31 - Ramintra Road - Area :  Bangkhen - Zone : Anusavaree
Province :Bangkok     ZIP code : 10220
Mobile :  (+66)0-2973-1850(Auto))(+66)0-2522-7269(Auto)     
E-mail : bzmatching@gmail.com
Website : www.bzmatching.com